شرکت ره کاو هوشمند بایا با بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی روز دنیا و با روش های نوآورانه برای بهینه کردن سیستم های حمل و نقل هوشمند با هدف کاهش میزان تصادفات و آلودگی هوا ناشی از تردد خودروها و با بهره گیری از اساتید متخصص و مجرب در زمینه های مختلف از جمله مخابرات، حمل و نقل و فناوری اطلاعات تاسیس شده است.

ارایه روش و تهیه نرم افزار مربوطه برای یافتن میزان پیمایش خودروها با استفاده از دوربین های پلاک خوان، مشاوره در راستای جانمایی بهینه دوربین ها، برآورد میزان دقت محاسبات در شرایط مختلف، ارایه الگوریتم های کاهش خطا و مشاوره در زمینه سیستم های ناوبری حمل و نقل از فعالیت های شرکت هستند.